Rijbewijzen

Bromfiets AM:Het rijbewijs AM laat toe twee- en driewielige bromfietsen en lichte vierwielers te besturen met een maximumsnelheid van 45 km/u.
Theorie:Vanaf 15 jaar en 9 maanden.
De theoriecursus kan je volgen in de rijschool of via zelfstudie.
Het examen blijft 3 jaar geldig.
Praktijk:Vanaf 16 jaar.
Om een rijbewijs AM te behalen moet je minimum 4 uur rijles volgen in een erkende rijschool voordat je het praktijkexamen aflegt.
Je kan het praktijkexamen afleggen met je eigen bromfiets (zélf ter plaatse voorzien) of met een bromfiets van de rijschool. De rijschool zorgt zélf voor je afspraak in- en het vervoer naar het examencentrum!

Opmerkingen:

» Het aantal herkansingen is onbeperkt.
» Er bestaat geen voorlopig rijbewijs meer voor deze categorie. Indien je geslaagd bent, krijg je onmiddellijk een definitief rijbewijs.
» Om met een bromfiets of scooter van maximum 50 cc en een minimumsnelheid van 25 km/u te rijden, heb je geen rijbewijs nodig.
» Wie een rijbewijs B heeft, mag ook met bromfietsen en scooters van de AM-klasse rijden.
» Wanneer je voor 15/02/1961 geboren bent, mag je een bromfiets met maximumsnelheid van 45 km/u besturen, zónder rijbewijs.

Motorfiets A1:Vanaf 18 jaar
Beperkt tot een motor met maximum vermogen van 125cc of 11 kW en met een vermogen / gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW/kg.
Theorie:De theoriecursus kan je volgen in de rijschool of via zelfstudie.
Het examen blijft 3 jaar geldig.
Praktijk:Ofwel
9 uren praktijkles + examen manoeuvres op privaat terrein met de motorfiets van de rijschool. Daarna krijg je een voorlopig rijbewijs dat 1 jaar geldig is. Vanaf 1 maand stageperiode mag je met de motorfiets van de rijschool of met je eigen motorfiets het examen op de openbare weg afleggen.
Ofwel
12 uren praktijkles en daarna het examen privaat terrein + examen openbare weg met de motor van de rijschool. Zo bekom je direct je definitief rijbewijs!
Om naar een hogere categorie te gaan, dient men minstens 4 uur praktijkles te volgen alsook een praktijkexamen af te leggen. Men moet reeds 2 jaar het rijbewijs bezitten van de lagere categorie.

Motorfiets A2:Vanaf 20 jaar
Beperkt tot een motor met maximum vermogen van 35 kW en met een vermogen / gewichtsverhouding van minder dan 0,2 kW/kg.
Theorie:De theoriecursus kan je volgen in de rijschool of via zelfstudie.
Het examen blijft 3 jaar geldig.
Praktijk:Ofwel
9 uren praktijkles + examen manoeuvres op privaat terrein met de motorfiets van de rijschool. Daarna krijg je een voorlopig rijbewijs dat 1 jaar geldig is. Vanaf 1 maand stageperiode mag je met de motorfiets van de rijschool of met je eigen motorfiets het examen op de openbare weg afleggen.
Ofwel
12 uren praktijkles en daarna het examen privaat terrein + examen openbare weg met de motor van de rijschool. Zo bekom je direct je definitief rijbewijs!
Om naar een hogere categorie te gaan, dient men minstens 4 uur praktijkles te volgen alsook een praktijkexamen af te leggen. Men moet reeds 2 jaar het rijbewijs bezitten van de lagere categorie.

Motorfiets A:Vanaf 24 jaar
Motor vanaf 35 kW.
Theorie:De theoriecursus kan je volgen in de rijschool of via zelfstudie.
Het examen blijft 3 jaar geldig.
Praktijk:Ofwel
9 uren praktijkles + examen manoeuvres op privaat terrein met de motorfiets van de rijschool. Daarna krijg je een voorlopig rijbewijs dat 1 jaar geldig is. Vanaf 1 maand stageperiode mag je met de motorfiets van de rijschool of met je eigen motorfiets het examen op de openbare weg afleggen.
Ofwel
12 uren praktijkles en daarna het examen privaat terrein + examen openbare weg met de motor van de rijschool. Zo bekom je direct je definitief rijbewijs!

Auto B: Theorie:De theoriecursus kan je volgen in de rijschool of via zelfstudie.
Het examen blijft 3 jaar geldig.
Indien men 2x niet geslaagd is voor het theoretisch examen, dient men een cursus te volgen in een erkende rijschool (12uur).
Praktijk:Voorlopig rijbewijs zónder begeleider
» 20 uur rijles waar wij alles overlopen wat je moet beheersen om alleen te rijden. Na deze opleiding moet je uiteraard zoveel mogelijk rijden zodat je automatismen en verkeersinzicht verwerft.
» Dit voorlopig rijbewijs kan je afhalen vanaf 18 jaar.
» Voorlopig rijbewijs is maximum 18 maand geldig
» Examen kan je afleggen in een erkend centrum vanaf 3 maanden stageperiode.
» Als je 2 x niet geslaagd bent, ben je verplicht om opnieuw 6 uren praktijkles te volgen.
» Rijd je tóch met een begeleider staat deze niet vermeld op het voorlopig rijbewijs.
Voorlopig rijbewijs met begeleider
Basispakket:6 uur rijles
Het doel van dit pakket is om de kandidaat-bestuurder een start te geven om te oefenen of om de kandidaat-bestuurder die reeds geruime tijd heeft geoefend te evalueren. Hierbij wordt vooral gekeken naar de technische aspecten zoals oa. De juiste stuur-, rem- en kijktechniek.
Klaar voor de weg pakket:10 uur rijles + 2 uur herhaling voor het examen
Idem als het basispakket + het grondig aanleren van keren en parkeren, op- en afrijden van autosnelwegen, verkeersdeelname, defensief autorijden, enz. …
Doorgedreven opleiding:14 uur rijles + 2 uur herhaling voor het examen
Idem als het klaar voor de weg pakket met extra aandacht voor het examenparcours.
» Dit voorlopig rijbewijs kan je afhalen vanaf 17 jaar, na het slagen in het theorie-examen
» Maximum 36 maanden geldig (begeleider moet steeds aanwezig zijn)
» Je moet 18 jaar zijn om een praktijkexamen te mogen afleggen! Je stageperiode omvat minimum 3 maand. Na 2 mislukte examens ben je verplicht om opnieuw 6 uur les te volgen.
» Je begeleider moet minstens 8 jaar een rijbewijs hebben en de laatste 3 jaar geen verval van het recht tot sturen opgelopen hebben en deze moet vermeld worden op het voorlopig rijbewijs (max. 2 begeleiders)
Met een voorlopig rijbewijs mag je op vrijdag- zaterdag- en zondagavond niet tussen 22 uur en 6 uur rijden. Ook niet op de vooravond van wettelijke feestdagen en wettelijke feestdagen.

Tijdens de laatste les kijken we of je klaar bent om een examen af te leggen en geven we je concrete tips i.v.m het examen en de examenparcours.

Manoeuvres worden geïntegreerd in de proef op de openbare weg.

Extra lessen zijn steeds mogelijk! Eerst opleiding, dan ervaring! Veiligheid staat op de eerste plaats!

Je hebt je rijbewijs gehaald? Proficiat!
Opgepast!!!
   1ste jaar = Zero Tolerance!
   Bij een overtreding van de 3de of de 4de graad vervalt je rijbewijs en ben je verplicht om opnieuw een theoretisch- en praktisch examen af te leggen

Auto met aanhangwagen BE:Het rijbewijs BE heb je nodig als de MTM (maximale toegelaten massa) van auto + aanhangwagen meer dan 3500kg bedraagt.
Enkel Praktijk: Minimum 8 uur praktijkles + praktijkexamen.
Bedrijven kunnen een vergoeding aanvragen via KMO-portefeuille (ons erkenningsnummer: DV.O105134)

Vrachtwagen C :Zonder vakbekwaamheid = klassiek
Met vakbekwaamheid = code 95
Minimum 18 jaar en reeds een rijbewijs B bezitten.
Geneeskundige schifting aan te vragen via een arbeidsgeneesheer vóór de aanvang van de praktische lessen!
Theorie:Klassiek:6 uur theoriecursus
Vakbekwaamheid:+ 6 uur theorie (totaal 12uur)
Praktijk:Klassiek:gemiddeld 10u praktijkles + praktijkexamen
Vakbekwaamheid:gemiddeld 14u + praktijkexamen (1+2)
Examen 1: manoeuvres + vakbekwaamheid
Examen 2: openbare weg
Bedrijven kunnen een vergoeding aanvragen via KMO-portefeuille (ons erkenningsnummer: DV.O105134)
Nota: Vanaf 10 september 2009 dient u naast het rijbewijs ook een vakbekwaamheid te behalen. Dit houdt in dat men slaagt voor een initieel basiskwalificatie-examen en dat men vijfjaarlijks 35 uren nascholing volgt.
Je bent vrijgesteld van vakbekwaamheid als je bestuurder bent van:
» Een voertuig met een toegelaten maximumsnelheid van 45 km/uur
» Een voertuig in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.
» Een voertuig dat op de weg wordt getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht
» Een voertuig dat gebruikt wordt bij noodtoestanden of reddingsoperaties.
» Een voertuig dat wordt gebruikt voor niet-commerciële goederen en personenvervoer voor privé-doeleinden.
» Een voertuig of combinatie van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Vrachtwagen met aanhangwagen CE :Wanneer de vrachtwagen een aanhangwagen of oplegger trekt van meer dan 750kg MTM, is een rijbewijs CE vereist! Men dient enkel een praktijkexamen af te leggen.
Minimum 21 jaar en reeds een rijbewijs C bezitten. (Vakbekwaamheid 18 jaar)
Geldige geneeskundige schifting bezitten!
Praktijk: Gemiddeld 12u + praktijkexamen